To takie proste!
Przedszkole nr 43 w Rybniku
Strona głowna  /  Aktualności
Aktualności

DRODZY RODZICE!

 

Serdecznie dziękujemy Przedszkolnej Radzie Rodziców, Trójkom Grupowym oraz wszystkim rodzicom za zaangażowanie i współpracę w roku szkolnym 2019/2020. A naszym wszystim wychowankom życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

 

Dyrekcja P43 wraz z Gronem Pedagogicznym.

 

 

 

Uwaga!

Przypominamy o postępowaniu uzupełniającym.

7.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

23.06.2020 godz. 9.00

29.06.2020 godz. 15.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

23.06.2020

godz. 9.00

30.06.2020 godz. 12.00

9.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

01.07.2020 godz. 12.00

10.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

01.07.2020

godz. 12.00

3.07.2020 godz. 12.00

11.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

6.07.2020 godz. 9.00

 

 

Rekrutacja

Zapraszamy do zakładki Nabór 2020/2021, w której znajduje się lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. W związku z tym, w celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

W wakacje dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni, w czasie których placówki  będą zamknięte i podczas których rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będą wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące liczby dzieci w grupie, pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

W załączeniu harmonogram przerw wakacyjnych w rybnickich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Terminy przerwy wakacyjnej w przedszkolach - 2020 rok
lp. placówka oświatowa termin przerwy wakacyjnej
1 P01 Przedszkole nr 1 w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
2 P03 Przedszkole nr 3 w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
3 P04 Przedszkole nr 4 w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
4 P07 Przedszkole nr 7 w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
5 P09 Przedszkole nr 9 w Rybniku 6 - 17 lipca 2020 r.
6 P10 Przedszkole nr 10 w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
7 P11 Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
8 P13 Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku 6 - 17 lipca 2020 r.
9 P14 Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
10 P15 Przedszkole nr 15 w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
11 P17 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
12 P19 Przedszkole nr 19 w Rybniku 6- 17 lipca 2020 r.
13 P20 Przedszkole nr 20 w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
14 P21 Przedszkole nr 21 w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
15 P22 Przedszkole nr 22 w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
16 P23 Przedszkole nr 23 w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
17 P25 Przedszkole nr 25 w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
18 P32 Przedszkole nr 32 w Rybniku 3 - 14 sierpnia 2020 r.
19 P37 Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
20 P39 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
21 P41 Przedszkole nr 41 w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
22 P42 Przedszkole nr 42 w Rybniku 6- 17 lipca 2020 r.
23 P43 Przedszkole nr 43 w Rybniku 17- 31 sierpnia 2020 r.
24 P50 Przedszkole nr 50 w Rybniku 3 -14 sierpnia 2020 r.
25 ZSP01 Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku - P nr 16 17- 31 sierpnia 2020 r.
26 ZSP02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku - P nr 29 3 - 14 sierpnia 2020 r.
27 ZSP03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku - P nr 47 3 -14 sierpnia 2020 r.
28 ZSP04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku - P nr 33 20 - 31 lipca 2020 r.
29 ZSP05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku - P nr 5 10 - 21 sierpnia 2020 r.
30 ZSP06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku - P nr 18 20 - 31 lipca 2020 r.
31 ZSP07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku - P nr 35 6 - 17 lipca 2020 r.
32 ZSP09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku - P nr 6 3 - 14 sierpnia 2020 r.
33 ZSP10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku - P nr 2 3 -14 sierpnia 2020 r.
34 ZSP11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku - P nr 36 20 - 31 lipca 2020 r.
35 ZSP12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku - P nr 12 3 -14 sierpnia 2020 r.
36 ZSP14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku - P nr 26 17 - 31 sierpnia 2020 r.
37 ZSP15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku - P nr 31 3 - 14 sierpnia 2020 r.
38 SP22 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
39 SP23 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 20 - 31 lipca 2020 r.
40 ZEA Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku P 51 13 - 24 lipca 2020 r.
41 SZSP Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku - P nr 48 1 - 15 lipca 2020 r.
42 SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku - P nr 49 13 - 24 lipca 2020 r.
 
Uwaga!
W związku z decyzją podjętą przez Prezydenta Miasta Rybnika o otwarciu żłobków, przedszkoli oraz wznowieniu zajęć opiekuńczych dla dzieci w klasach
I - III, informujemy, iż od 1 czerwca do przedszkola mogą być przyjęte tylko te dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć oddania dziecka pod opiekę placówki już od dnia 25 maja br.
Apelujemy o rozwagę, ponieważ w naszym mieście sytuacja nadal jest trudna. Wierzymy, że wykażecie się Państwo rozsądkiem i podejmiecie decyzję o uczestnictwie Waszych dzieci w opiece przedszkolnej tylko w uzasadnionych przypadkach.
 
 
Pilne!
W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i  okolicy, informujmy że do 30 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III. Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 
 
Nabór
Zapraszamy do zakładki Nabór 2020/2021, aby zapoznać się z zasadami naboru na rok szkolny 2020/2021
 
 
PILNE!!

Mając na uwadze niekorzystną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-na terenie Rybnika i okolic Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku nie rekomenduje otwarcia żłobków i przedszkoli z dniem 06.05.2020 r.

 

Biorąc pod uwagę powyższą informację Prezydent Miasta podjął decyzję, że przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Rybnik nie zostaną otwarte przed 25 maja.

 

 

O kolejnych decyzjach będziemy państwa informować na bieżąco.

 
Uwaga!!!
" Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 5 do 18 maja br. Deklaracja może być przesłana elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożona w przedszkolu do przygotowanej skrzynki podawczej. Deklarację powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.
Link do deklaracji:
 
https://drive.google.com/file/d/1kAWOmeS6fQ7OMcVHVd4RIUv4Oe95MwM2/view?fbclid=IwAR3Kkxe_TFzXC3AWoxxBAzA-nthif8vyrC2pPefjUios7BzwdTpVeCekCbw

 

Deklaracje zostaną również udostępnione przez wychowawców grup.

 

Rozporządzenia Prezydenta Miasta Rybnika w zakładnce Nabór 2020/2021.
 
 
 
UWAGA!
 
Od 27.04. będzie możliwość odbioru książek w godz. 9:00-11:00 według następującego harmonogramu:
- poniedziałek 27.04.: stokrotki, pszczółki
- wtorek 28.04.: motylki, jeżyki
- środa 29.04.: kaczuszki, muchomorki
- czwartek 30.04.: słoneczniki, żabki.
Prosimy odbierać książki zgodnie z harmonogramem! Odbiór książek jest dobrowolny.
 
 
 
 
 
 
 
 

WYNIKI RODZINNEGO KONKURSU

POD HASŁEM „ KOSZYCZEK WIELKANOCNY”

I MIEJSCE: KSAWERY

 

 

Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!

Odbiór dyplomu i nagrody będzie możliwy, gdy wrócimy do przedszkola.

 

 

 

RODZINNY KONKURS POD HASŁEM

KOSZYCZEK WIELKANOCNY”

DOBIEGŁ KOŃCA.

 1. W konkursie będzie wyłonione I miejsce. Oceny prac dokona komisja składająca się z dyrektora oraz nauczycieli.

 2. Każdy może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

 3. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

 4. Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na umieszczenie pracy konkursowej na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie internetowej naszej biblioteki (Filia nr 18) „Odczytajmy Nowiny” na Facebooku.


 

do 20.04.2020.


 

 

Wyniki konkursu

Wiosna wokół nas”

 

 

I miejsce w kategorii: utwór literacki zajęła Antonina

z wierszem „Wiosna wokół nas"”


 

Szare pola,

Szary las,

Bo po zimie smutny czas.


 

Już nadchodzi Pani Wiosna,

która niesie koszyk słońca.

Tu rozsypie po polanie,

słonko zmienia światu ubranie.


 

Kwiatki, liście, trawa, pola

uśmiech będzie dookoła.

Z kurtką, z czapką się żegnamy

bo cieplejsze dni nastały.


 

Wszystkie ptaszki przylatują,

głośno świergoczą i się radują.

Dłuższe dni też nastały

wszyscy na dwór wybiegamy !!!


 

Dziś idziemy polną drogą

By Marzannę nieść wysoko,

Pożegnamy ją na dobre

Powitajmy piękną Wiosnę.


 

 

I miejsce w kategorii: praca plastyczna zajęła Zofia


 


 


 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!

Odbiór dyplomów i nagród będzie możliwy, gdy wrócimy do przedszkola.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logopeda poleca...

 

Jak co tydzień zapraszamy na nowości w zakładce  Logopeda poleca
 
 
 
RODZINNY KONKURS POD HASŁEM „ KOSZYCZEK WIELKANOCNY”

ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY do 14.04.2020.

Prace konkursowe oddajemy po świętach do sali nr 4.

 

 

RODZINNY KONKURS POD HASŁEM

 „WIOSNA WOKÓŁ NAS”

ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY!

KONKURS ODBYWA SIĘ W DWÓCH KATEGORIACH:

PRACA PLASTYCZNA I UTWÓR LITERACKI.

 • Na prace czekamy do 06 kwietnia 2020 r.
 • Zdjęcia wykonanych prac plastycznych oraz pliki z utworami literackimi należy przesyłać na e-maila: wiosna.przedszkole@interia.pl
 
 
 
 
Rodzice!
Serdecznie zapraszamy do zakładki Logopeda poleca.
Znajduje się tam kilka rad oraz zabaw logopedycznych przygotowanych przez naszą Panią Anię.
Zapraszamy!
 
 
 
 

PILNE

W związku z zawieszeniem zajęć

dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone. Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.

  

RODZINNY KONKURS POD HASŁEM: 

 „WIOSNA WOKÓŁ NAS”

KONKURS ODBYWA SIĘ W DWÓCH KATEGORIACH:

PRACA PLASTYCZNA I UTWÓR LITERACKI.

Na prace czekamy do 25 marca 2020 r.

 • Cele konkursu:

            - prezentowanie twórczości plastycznej dzieci

            - rozwijanie umiejętności literackich

 • Warunki uczestnictwa w konkursie:
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną lub literacką:
 • praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką,
 • utwór literacki o wiośnie napisany na komputerze i zapisany np. w pliku pdf,
 1. Prace konkursowe będą ocenianie w dwóch danych kategoriach. W każdej z nich zostanie wyłonione I miejsce. Informacja o zwycięzcy będzie podana na naszej stronie internetowej, a dyplom i nagroda zostaną wręczone po powrocie do przedszkola.
 2. Każdy może przesłać tylko jedną pracę z wybranej kategorii konkursowej.
 3. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.
 4. Zdjęcia wykonanych prac plastycznych oraz pliki z utworami literackimi należy przesyłać na e-maila: wiosna.przedszkole@interia.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

  

RODZINNY KONKURS POD HASŁEM

„ KOSZYCZEK WIELKANOCNY” 

CELE:

 • Poznawanie i propagowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocy
 • Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci
 •  Wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Inspirowanie do własnoręcznego wykonywania koszyczka 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców.

2.Technika i format: ozdobę  należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia
 i rozmiar pracy są dowolne.

3. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

4. Pracę należy dostarczyć w terminie do dnia 30 marca 2020r. do godziny 9.00. (sala nr 4).

5. Oceny prac dokona komisja składająca się z dyrektora oraz nauczycieli.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31.03.2020r.

7. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na  sprzedaż ozdoby podczas kiermaszu świątecznego w naszym przedszkolu. 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: KAROLINA LATOŃ 

Drodzy RODZICE, 

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy: 

1. Zawieszenie działań placówki jest podjęte na podstawie tzw. specustawy. Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski. 

2. Od jutra tj. 12 marca 2020 r. we wszystkich placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach, żłobkach miejskich) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone do 25 marca br. 

3. W dniach 12 i 13 marca w placówkach będą przyjmowane dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu. 

4. Informujemy, że podczas dwutygodniowej  przerwy w zajęciach dydaktycznych dzieci nie powinny opuszczać swojego miejsca zamieszkania!!! Dni tych nie należy traktować jako dni wolnych czy jako dodatkowe ferie. 

5. Placówka będzie pełnić dyżur telefoniczny w godzinach

od 8.00 do 15.00. 

6. Informujemy, że rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (14 dni) nad dziećmi do lat 8 (wniosek do pobrania na stronie https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy - formularze ZAS-36, Z-15A).

 


 


 


 


 


 


 
UWAGA!!!


 

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym. 


 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

02.04.2020 

godz. 9.00

07.04.2020 

godz. 15.00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.04.2020

godz. 9.00

23.04.2020

godz. 15.0
 


 
MAKULATURA
NAJBLIŻSZY ODBIÓR 07.01.2020
PROSIMY O PRZYNIESIENIE MAKULATURY
W WYZNACZONYM TERMINIE:
02.01 (tj. czwartek) oraz 03.01(tj. piątek)
Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc.
p.s. w przypadku posiadania dużej ilości makulatury przed dostarczeniem prosimy o bezpośredni kontakt z p. Wiesia
(sala 1) lub p. Dorotą (sala 9) 
„DZIECIĘCE MARZENIA”
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym.
Technika i format pracy plastycznej: dowolna
Prace składamy do dnia 9.01.2020r. w sali nr 10
Wyniki konkursu: 10.01.2020r.


 
Drodzy Rodzice oraz Przyjaciele naszego przedszkola!

Składamy najserdeczniejsze życzenia, by w tym wyjątkowym dniu w Państwa domach

nie zabrakło wzajemnego zrozumienia,rodzinnego ciepła i prawdziwej miłości.

By nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosły radość z tego co jest, nadzieję

na to,co przed nami.

Kolejny zaś Rok 2020 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. 

Wesołych Świąt !  
MAKULATURA NAJBLIŻSZY ODBIÓR 06.12.2019r.
PROSIMY O PRZYNIESIENIE MAKULATURY
W WYZNACZONYM TERMINIE:
6.12 (tj. piątek) oraz 9.12 (tj. poniedziałek)
Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc.
p.s. w przypadku posiadania dużej ilości makulatury przed dostarczeniem prosimy o bezpośredni kontakt z p. Wiesia
(sala 1) lub p. Dorotą (sala 9)

 


 

OGŁOSZENIE

Nasze Przedszkole zaprasza wszystkich rodziców do udziału
w Akcji
GÓRA GROSZA
Akcję tę już po raz XX organizuje Towarzystwo „Nasz Dom”.
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Zbiórka trwać będzie do dnia 02.01.2020r. 
Rodzice!
W piątek 08.11.2019 ubieramy naszym pociechom ubrania w kolorach narodowych. Można przynosić flagi i inne gadżety związane z Polską.


 


 


 

Uwaga! Uwaga!  

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków  i ich rodziców do udziału w całorocznym  konkursie ekologicznym  

pt „Makulature zbieramy o środowisko dbamy” 

W konkursie biorą udział rybnickie placówki oświatowe. Przez cały rok szkolny będziecie państwo gromadzić makulaturę i raz w miesiącu w wyznaczonym terminie będziecie  dostarczać do przedszkola. Zebrana ilośc makulatury zostanie zapisana w specjalnym rankingu. Placówki które zbiorą najwiekszą ilośc makulatury w przeliczeniu na jednego przedszkolaka zostaną nagrodzone: 

I Miejsce: 2000 zł

II Miejsce: 1500 zł

III miejsce: 1000 zł

IV Miejsce:  500 zł

V Miejsce:   300 zł 

Najbliższy termin dostarczenia makulatury do przedszkola to

 18 listopada - poniedziałek  

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola, rodzice czytają przedszkolakom książki. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście małego pluszowego misia. Akcja ma charakter niekomercyjny.  


 
"UŚMIECHNIĘTA DYNIA"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najbardziej kreatywną dynię.

Technika pracy jest dowolna, w formie płaskiej lub przestrzennej.

Prace składamy od 14.10 – 25.10.2019 u wychowawców.

Głosowanie od 28.10 – 30.10.2019

Wyniki konkursu: 31.10.2019 

ZAPRASZAMY! 


 


 


 


 
" Pełna miska dla psiaków
ze schroniska"
Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w zbiórce
dla bezdomnych zwierząt ze schroniska W Rybniku. 
Zbiórka trwać będzie od 07.10 - 18.10.2019
Przydadzą się:
*karma sucha i w puszkach dla psów i kotów
*koce, ręczniki, pościel oraz poduszki (nie z pierza)
*obroże, smycze, miski, kuwety
* zabawki gumowe oraz sznurkowe


 
Serdecznie dziękujemy!


 


 
Drodzy Rodzice!
Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się 3.09.2019 (wtorek), o godzinie 16:00. Zebranie rozpocznie się spotkaniem z Panią Dyrektor w holu głównym,
następnie zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach.


 


 


 


 


 


 
Drodzy Rodzice!


 
Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w dniach
27 - 29.08 w godzinach od 10.00- 11.00.
Zapraszamy wszystkie Maluszki wraz z opiekunami.


 
Do zobaczenia!


 


 


 
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
"WIOSNA W NIEBIESKIEJ SUKIENCE"


 
I MIEJSCE - ZOFIA RYMARCZYK (Przedszkole nr 44 w Rudzie Śląskiej)
II MIEJSCE - EMILIA CHOWANIEC (Przedszkole nr 9 w Rybniku)
III MIEJSCE - MICHALINA KOZIEL (Przedszkole "Promyczek" w Czwerwionce - Leszczynach)


 
Laureatom serdecznie GRATULUJEMY!
Nagrody i dyplomy dla zwycięzców prześlemy pocztą.


 
Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć prac w naszej galerii.


 


 


 
FESTYN RODZINNY
Drodzy Rodzice, w związku z trwającą termomodernizacją budynku naszego przedszkola w tym roku festyn rodzinny, który miał odbyć się 06.06.2019 został odwołany.
PRZEPRASZAMY


 


 
ANKIETA DLA RODZICÓW
Drodzy Rodzice, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej kształtowania u dzieci orientacji zawodowej.
Ankieta znajduje się na poniżej stronie Internetowej:


 
https://docs.google.com/forms/d/1wEqDGuBsUve6B-J8pICx4WiXP-Lt1NQ5DnHPlIXFPrE/viewform?fbclid=IwAR0GtgvkPaaKoWstG5_uy1_rSc5pFQM4Tzc7IaknZTEXY9F8l0P0wjRAEo8&edit_requested=true


 


 
UWAGA!!!


 

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym. 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

18.03.2019 godz. 9.00

22.03.2019 godz. 15.00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.04.2019 godz. 9.00

12.04.2019 godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.04.2019 godz. 9.00

18.04.2019 godz. 15.00

3.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w podaniu kandydata

Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

7.05.2019 godz. 9.00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

7.05.2019 godz. 9.00

14.05.2019 godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

16.05.2019 godz. 9.00

7.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.05.2019 godz. 9.00

31.05.2019 godz. 15.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.05.2019

godz. 9.00

3.06.2019 godz. 15.00

9.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

18.06.2019 godz. 8.00

10.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

18.06.2019 godz. 9.00

24.06.2019 godz. 15.00

11.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

26.06.2019 godz. 9.00      


 


 
Bal Karnawałowy
"Kto trzewiczków nie żałuje niech na bal już się szykuje!"


 
Serdecznie zapraszamy wszystkie nasze Przedszkolaki na bal karnawałowy, który odbędzie się 05.02.2019.
Prosimy Rodziców o przygotowanie bajkowych, kolorowych, wesołych strojów karnawałowych.
W dniu balu na terenie przedszkola odbędzię się karnawałowa sesja fotograficzna.
Serdecznie zparaszamy!


 


 


 


 


 
W dniu 06.12.2018 w naszym przedszkolu pojawi się szczególny gość. Oprócz upomnków dzieci bedą miały tez okazję na wspolne zdjęcia z Świetym Mikolajem.


 


 


 

Serdecznie zapraszamy na spotkania świąteczne przy choince

Słoneczniki 11.12.2018

Kaczuszki 18.12.2018

Pszczółki 17.12.2018 (w Bibliotece Miejskiej)

Stokrotki 13.12.2018

Biedronki 14.12.2018

Słoneczka 10.12.2018

Jeżyki 12.12.2018

Motylki 18.12.2018

Muchomorki 13.12.2018

Żabki 12.12.2018

"Uśmiechnięta Dynia"
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków wraz z rodzicami na udział  w konkursie "Uśmiechnięta Dynia".
Praca dowolona, płaska lub przestrzenna.
Liczymy na kreatywność:)
Prace można składać u wychowawców grup do 29.10.2018.
W dniach 30-31.10.2018 odbędzie się głosowanie na holu.
Ogłoszenie wyników w dniu 05.11.2018.
Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia.


 


   
Rodzice!
Zapraszamy do zapoznania się z Procedura postępowania w czasie zwiększonej emisji smogu w Przedszkolu nr 43 w Rybniku, która znajduje się w zakładce Wyjście smoga.


 


 


 
Drodzy Rodzice!
Serdecznie zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dla 3 latków, które odbędą sie w dniach:
28,29,30 sierpnia w godzinach od 10.00 do 11.00
ZAPRASZAMY


 


 


 
Serdecznie zapraszamy dzieci i Rodziców na Festyn Rodzinny
"Mama, Tata i Ja - to Rodzinka na 102"
w dniu 7 czerwca 2018
o godz. 16.00


 
Na uczestników festynu zarówno tych małych jak i dużych czeka moc atrakcji.
W planie między innymi występy artystyczne, gry i zabawy, konkursy dla dzeci jak i całych rodzin, rozgrywki sportowe, malowanie twarzy oraz paznokci, kiełbaski z grilla oraz wiele innych atrakcji...


 
Serdecznie zapraszamy!


 


 


 
Informacja o RODO 

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

 W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 43 z siedzibą w Rybniku, ul. Władysława Broniewskiego 26.

 Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

 • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
 • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
 • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowanie zadań Przedszkola, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Przedszkola.

 Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Przedszkole wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Przedszkole nr 43w Rybniku, ul. Władysława Broniewskiego 26, 44-217 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: przedszkole43@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych


 


 


 
Uwaga! Konkurs!


 
Nasz przedszkole bierze udział w konkursie "Przedszkole bez smogu".
Pierwsze 25 przedszkoli z całej Polski wygrywa oczyszczacz powietrza firmy Electrolux. Bardzo prosimy o pomoc w głosowaniu.
Wystarczy wejść na stronę https://przedszkolebezsmogu.pl/ i oddać głos na nasze przedszkole! Co godzinę można oddać jeden głos.
Serdecznie zapraszamy i dziekujęmy za każdy oddany głos:)


 


 


 


 


 
RODZICE!
14 marca tj. środa o godz.9.00 w przedszkolu odbędzie się sesja fotograficzna "Mistrzostwa Świata w piłce nożnej"


 


 


 


 


 


 
Nabór na rok szkolny 2018/2019
Link www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl


 


 


 


 
DZIEŃ OTWARTY
Serdecznie zapraszamy wszystkich przyszłych przedszkolaków i ich rodziców
na Dzień Otwarty, który odbędzie się w 07.03.2018 o godzinie 9.30. 
Na dzieci czeka wiele atrakcji, a wszystko to uroczyście rozpocznie występ przygotowany przez naszych Starszaków. 
W planie zabawy grupowe, zabawy z muzyką, prace plastyczne oraz teatrzyk żywego aktora. 


 


 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 


 


 


 


 


 


 
UWAGA RODZICE!!! 


 


 
SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W


 
ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W NASZYM PRZEDSZKOLU


 
W DNIACH: 23.02.2018. GODZ. 9.00. DO 02.03.2018. GODZ. 15.00.


 
DRUKI KONTYNUACJI DOSTĘPNE W PRZEDSZKOLU.


 


 


 

Serdecznie zapraszamy kochane Babcie i Dziadków naszych przedszkolaków na wspólne świętowanie ich dnia, które odbędzie się 22 i 23 stycznia 2018 roku o godzinie 9.30 

22 stycznia - zapraszają grupy: Pszczółki, Biedronki, Żabki, Słoneczka i Jeżyki

23 stycznia - zapraszają grupy: Kaczuszki, Stokrotki, Słoneczniki, Motylki i Muchmorki


 


 


 


 


 


 
BAL KARNAWAŁOWY

ZAPROSZENIE!
Mamy zaszczyt zaprosić wszystkie dzieci z naszego przedszkola na

Bal Karnawałowy, który odbędzie się 25 STYCZNIA 2018 roku.

W tym radosnym, bajkowym i tanecznym dniu wszystkie dzieci powinny być w kolorowych przebraniach (mile widziane stroje wszystkich postaci z bajek, filmów lub samodzielnie wykonane) oraz każdy Przedszkolak obowiązkowo musi mieć ekstra humor!:)

W tym wyjątkowym dniu na terenie przedszkola odbywać się będzie sesja zdjęciowa, która rozpocznie się o godzinie 7.00 


 


 


 


 
JARMARK ŚWIĄTECZNY
Serdecznie zapraszamy na Jarmark Świąteczny, który odbędzie się dnia 19.12.2017 tj. wtorek. Startujemy o godzinie 12.00. Wszystkie prace są wykonane przez naszych Przedszkolaków. Proponowana cena to 5 zł. Cały dochód z Jarmarku zostanie przeznaczony na Radę Rodziców.
ZAPRASZAMY!


 


 


 


 


 


 


 


 


 
              Uwaga, uwaga 
Już za kilka dni w naszym przedszkolu pojawi się
Święty Mikołaj. Okazja na spotkanie
z gościem z Laponii nadarzy się, a jakże! 6 grudnia. Ten niezwykły gość będzie wręczał prezenty naszym Przedszkolakom.
W tym dniu odbywać się też będzie niezwykła sesja fotograficzna z naszym Gościem.


 


 
Drodzy Rodzice!
Dnia 10.11.2017 o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie wszytskich grup przedszkolnych pt "Kocham Cię Polsko". Uprasza się rodziców o ubranie dzieci w kolory flagi Polski oraz o  przyniesienie flag.


 


 


 
Konkurs na logo przedszkola


 

Przedszkole Nr 43 ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola, który stanie się elementem identyfikacji graficznej placówki. Konkurs skierowany jest do dzieci i rodziców.

Projekt może być wykonany dowolną techniką plastyczną, na formacie A4, forma płaska.

Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

                być czytelne i łatwe do zapamiętania,                

musi zawierać skrót nazwy placówki P43,

powinno być łatwo identyfikowane z miejscem jakim jest przedszkole. 

Prace prosimy składać do 10.11.2017r. w kancelarii przedszkola. 

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.  
" Jaś i Małgosia"


 
W dniu 12.10 o godzinie 9.15 na terenie przedszkola odbędzię się teatrzyk pt. "Jaś i Małgosia". W przedstawieniu wezmą udział wszytskie grupy.


 


 


 


 
DODATKOWA SESJA ZDJĘCIOWA
W dniu 17.10 od godzinie 11 na terenie przedszkola odbędzie się uzupełniająca sesja zdjęciowa do kalendarza dla dzieci, które były nieobecne w dniu 21.09.


 


 


 


 
UBEZPIECZENIE


 


 


 
NUMER KONTA DO WPŁAT ZA POBYT I ŻYWIENIE DZIECI:


 
09 1020 2472 0000 6102 0498 6859


 


 
 REGULAMIN DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.


 
1. Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest w oparciu o elektroniczny system.
2. W rybnickich przedszkolach podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00-13.00.
3. Pobyt dziecka w czasie realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.
4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową wynosi 1 zł.
5. Do elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu służy dyskietka (karta zbliżeniowa).
6. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną dyskietkę (kartę zbliżeniową) nieodpłatnie. Dyskietka (karta zbliżeniowa) ta stanowi własność przedszkola i przy rozwiązaniu umowy   z przedszkolem, opiekun zobowiązany jest do jej zwrotu.
7. Opiekun ma prawo odpłatnie zamówić dodatkowo dowolną liczbę dyskietek (kart zbliżeniowych) przypisanych do danego dziecka w cenie 7 zł.
8. Zgubienie nieodpłatnie otrzymanej dyskietki (karty zbliżeniowej) skutkuje koniecznością jej odkupienia w cenie 7 zł lub zastąpienia inną posiadaną dyskietką (kartą zbliżeniową) zarejestrowaną i aktywną w systemie.
9. Opiekun przyprowadzając dziecko zobowiązany jest zarejestrować na odpowiednim czytniku jego wejście a odbierając zarejestrować na drugim czytniku jego wyjście  z przedszkola za pomocą dyskietki (karty zbliżeniowej) indywidualnie przydzielonej dziecku.
10. System nalicza opłatę za rzeczywisty pobyt dziecka miesięcznie w jednodniowych okresach rozliczeniowych.
11. System elektroniczny zawiera dodatkowe bezpłatne 10 minut (zwane buforem) przed wejściem i dodatkowe bezpłatne 10 minut po czasie pobytu dziecka.
12. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu po jego godzinach pracy zostanie naliczona  kara w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
13. Czas pobytu  dziecka przed i po podstawie programowej oraz przed i po 10 minutowym buforze sumuje się.
14. W przypadku uroczystości organizowanych przez przedszkole w godzinach wykraczających poza godziny deklarowane nie będzie naliczana dodatkowa opłata za pobyt dziecka. Zmiany te będą wprowadzane przez przedszkole ręcznie, bez konieczności składania wniosku przez rodzica.
15. Zajęciami poza podstawą programową, za które nie jest naliczana opłata      są religia/etyka oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
16. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania system naliczy opłatę pobytu dziecka:
a) od godziny otwarcia przedszkola, w przypadku przyprowadzenia dziecka   do przedszkola bez elektronicznej rejestracji,
b) do godziny zamknięcia przedszkola, w przypadku wyjścia dziecka  z przedszkola bez elektronicznej rejestracji.


 


 


 


 


 


 

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-22