To takie proste!
Strona głowna  /  Aktualności
Aktualności
 
 
AKTUALNOŚCI
 
Drodzy Rodzice!
Dnia 10.11.2017 o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie wszytskich grup przedszkolnych pt "Kocham Cię Polsko". Uprasza się rodziców o ubranie dzieci w kolory flagi Polski oraz o  przyniesienie flag.
 
 
 
Konkurs na logo przedszkola
 

Przedszkole Nr 43 ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola, który stanie się elementem identyfikacji graficznej placówki. Konkurs skierowany jest do dzieci i rodziców.

Projekt może być wykonany dowolną techniką plastyczną, na formacie A4, forma płaska.

Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

                być czytelne i łatwe do zapamiętania,                

musi zawierać skrót nazwy placówki P43,

powinno być łatwo identyfikowane z miejscem jakim jest przedszkole.

 

Prace prosimy składać do 10.11.2017r. w kancelarii przedszkola.

 

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

 

 
" Jaś i Małgosia"
 
W dniu 12.10 o godzinie 9.15 na terenie przedszkola odbędzię się teatrzyk pt. "Jaś i Małgosia". W przedstawieniu wezmą udział wszytskie grupy.
 
 
 
 
DODATKOWA SESJA ZDJĘCIOWA
W dniu 17.10 od godzinie 11 na terenie przedszkola odbędzie się uzupełniająca sesja zdjęciowa do kalendarza dla dzieci, które były nieobecne w dniu 21.09.
 
 
 
 
UBEZPIECZENIE
 
 
 
NUMER KONTA DO WPŁAT ZA POBYT I ŻYWIENIE DZIECI:
 
09 1020 2472 0000 6102 0498 6859
 
 
 REGULAMIN DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.
 
1. Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest w oparciu o elektroniczny system.
2. W rybnickich przedszkolach podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00-13.00.
3. Pobyt dziecka w czasie realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.
4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową wynosi 1 zł.
5. Do elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu służy dyskietka (karta zbliżeniowa).
6. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną dyskietkę (kartę zbliżeniową) nieodpłatnie. Dyskietka (karta zbliżeniowa) ta stanowi własność przedszkola i przy rozwiązaniu umowy   z przedszkolem, opiekun zobowiązany jest do jej zwrotu.
7. Opiekun ma prawo odpłatnie zamówić dodatkowo dowolną liczbę dyskietek (kart zbliżeniowych) przypisanych do danego dziecka w cenie 7 zł.
8. Zgubienie nieodpłatnie otrzymanej dyskietki (karty zbliżeniowej) skutkuje koniecznością jej odkupienia w cenie 7 zł lub zastąpienia inną posiadaną dyskietką (kartą zbliżeniową) zarejestrowaną i aktywną w systemie.
9. Opiekun przyprowadzając dziecko zobowiązany jest zarejestrować na odpowiednim czytniku jego wejście a odbierając zarejestrować na drugim czytniku jego wyjście  z przedszkola za pomocą dyskietki (karty zbliżeniowej) indywidualnie przydzielonej dziecku.
10. System nalicza opłatę za rzeczywisty pobyt dziecka miesięcznie w jednodniowych okresach rozliczeniowych.
11. System elektroniczny zawiera dodatkowe bezpłatne 10 minut (zwane buforem) przed wejściem i dodatkowe bezpłatne 10 minut po czasie pobytu dziecka.
12. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu po jego godzinach pracy zostanie naliczona  kara w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
13. Czas pobytu  dziecka przed i po podstawie programowej oraz przed i po 10 minutowym buforze sumuje się.
14. W przypadku uroczystości organizowanych przez przedszkole w godzinach wykraczających poza godziny deklarowane nie będzie naliczana dodatkowa opłata za pobyt dziecka. Zmiany te będą wprowadzane przez przedszkole ręcznie, bez konieczności składania wniosku przez rodzica.
15. Zajęciami poza podstawą programową, za które nie jest naliczana opłata      są religia/etyka oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
16. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania system naliczy opłatę pobytu dziecka:
a) od godziny otwarcia przedszkola, w przypadku przyprowadzenia dziecka   do przedszkola bez elektronicznej rejestracji,
b) do godziny zamknięcia przedszkola, w przypadku wyjścia dziecka  z przedszkola bez elektronicznej rejestracji.
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-07