To takie proste!
Strona głowna  /  Wyjście smoga
Wyjście smoga

Procedura postępowania w czasie

zwiększonej emisji smogu

w Przedszkolu nr 43

w Rybniku

 

  1. Pracownik administracyjny lub Intendent, lub wskazany nauczyciel przedszkola codziennie do godz. 9.00 sprawdza na stronie przedszkolnej poczty internetowej, informację o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Informację o poziomie zanieczyszczenia powietrza umieszcza na tablicy informacyjnej dot. smogu.

 

  1. Tablica informacyjna o poziomie zanieczyszczenia powietrza znajduje się przy wejściu głównym do szatni, na parterze przedszkola.

 

  1. Na podstawie wskazań zanieczyszczeń powietrza na dany dzień wyznaczony pracownik podaje informację na tablicy ogłoszeń poprzez umieszczenie kartonika w odpowiednim kolorze informującego o poziomie stężenia pyłu:

- kartonik zielony – zanieczyszczenie małe 0-50 mg/m3 (można przebywać na powietrzu przez dowolnie długi czas). Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu w czasie nieograniczonym.

- kartonik żółty- zanieczyszczenie średnie 51- 100 mg/m3 (zaleca się skrócić czas przebywania na powietrzu). Dzieci mogą przebywać na powietrzu do 30 minut.

- kartonik czerwony- zanieczyszczenie duże 101-200 mg/m3 (nie należy przebywać na otwartym powietrzu zbyt długo). Dzieci mogą przebywać na powietrzu tylko w sytuacjach wyjątkowych.

- kartonik czarny – zanieczyszczenie bardzo duże powyżej 200mg/m3. Dzieci powinny pozostać w budynku przedszkola.

 

        W godzinach największego stężenia smogu zamknąć okna sal oraz nie podejmować działań wymagających większego wysiłku fizycznego,         zapewnić dzieciom dostęp do wody pitnej - część wilgotnych zanieczyszczeń przyklei się wówczas do wilgotnych ścianek gardła zamiast trafić do płuc.

 

  1. W przypadku planowanych wyjść dzieci z przedszkola zaleca się nauczycielowi sprawdzenie prognozy jakości powietrza odpowiednio do czasu wyjścia.

 

  1. W uzasadnionych przypadkach przed podjęciem decyzji o możliwości przebywania dzieci na zewnątrz, możliwe jest odniesienie danych prognozowanych do bieżących wyników ze stacji monitoringu jakości powietrza. Zaleca się wykorzystanie wyników pomiarów jakości powietrza które podawane są na bieżąco: na portalu GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl) w aplikacji na smartfony (Jakość powietrza w Polsce), a także na stronie Systemu Oceny Jakości Powietrza w województwie śląskim (http://www.katowice.wios.gov.pl).

 

  1. Stosowanie się do powyższych zaleceń nie zwalnia z obowiązków wynikających z ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzeżeń o złej jakości powietrza.

 

  1. Ogłoszenie alertu o zanieczyszczeniu powietrza, oznacza dla dzieci bezwzględne pozostanie w budynku przedszkola. Podczas alarmu smogowego nauczyciele przedszkola, nie mogą organizować zajęć dla dzieci na zewnątrz. Niewskazanie jest również wietrzenie pomieszczeń.

 

  1. W okresie sezonu grzewczego należy zastosować środki zapobiegające narażeniu podopiecznych na negatywne skutki złej jakości powietrza. Zalecane jest zastosowanie profesjonalnych oczyszczaczy powietrza (jeżeli takie posiada placówka) w przypadku braku oczyszczaczy powietrza obowiązuje zakaz otwierania okien.

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-13